Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash
Pobierz najnowszą wersję flashplayer'aFlash
Tu jesteś:

TOC to akronim od „Theory Of Constraints" co po Polsku znaczy „Teoria Ograniczeń". TOC to najnowocześniejsza dziś znana filozofia zarządzania i doskonalenia organizacji. Została pierwotnie zaproponowana przez izraelskiego naukowca Dr Eliyahu M. Goldratt w książce „The Goal" (Ang. Cel) (1984).

Poprzez swoje holistyczne podejście TOC jest otwartą dziedziną nauki o zarządzaniu, która obejmuje coraz to nowsze obszary rzeczywistości. U podstaw TOC leży zasada, że organizacja lub firma jest tak silna jak jej ograniczenie podobnie jak łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo (ograniczenie). Zatem w każdym pozornie złożonym systemie, w dowolnym momencie, istnieje zazwyczaj tylko jeden obszar organizacji, który ogranicza jej zdolność do osiągania swojego celu. Organizacja, aby uzyskać znaczącą poprawę musi być zarządzana z uwzględnieniem tegoż ograniczenia i dlatego mówimy o „Zarządzaniu Ograniczeniami".

Unikalność TOC stanowi przede wszystkim jej otwarty charakter. Goldratt rozwinął sam osobiście szereg zastosowańTOC, ale w swojej wielkości wskazał też metodykę tworzenia kolejnych rozwiązań zgodnych a nawet spójnych z dotychczas opracowanym kanonem wiedzy. Temu właśnie służą opracowane przez niego narzędzia Procesu Myślowego (ang. Thinking Process), które pozwalają jego współpracownikom i uczniom tworzyć nowe obszary wiedzy. Toteż oryginalny kanon wiedzy obejmował rozwiązania z obszaru produkcji i procesu ciągłego doskonalenia. Dziś TOCobejmuje miedzy innymi zarządzanie projektami, sprzedaż i marketing, obsługa po-sprzedażowa, szkolenia i edukację, zarządzanie strategiczne, rozwiązywanie problemów, itd..

TOC to dojrzałe i sprawdzone podejście do zarządzania procesem ciągłego doskonalenia, który szybko i systematycznie zapewnia dramatyczną poprawę wydajności systemów. TOC zawiera doskonałe systemy, narzędzia analityczne, oraz szeroką gamę sprawdzonych rozwiązań. Te narzędzia i techniki stosowane są od lat w przemyśle, w armii, w medycynie, w usługach, w organizacjach pozarządowych oraz w edukacji. Wszędzie pozwoliła na osiągnięcie znaczących rezultatów dzięki koncentracji wysiłków na tych obszarach, w których najszybciej można osiągnąć efekty oraz dzięki dostarczeniu niezawodnych technik umożliwiających Ciągły Rozwój organizacji. Istnieje ponad 20 lat dorobku obszernej literatury, publikacji, konferencji i tysiące historii sukcesów pokazujących szeroki zakres zastosowań, interpretacji i wdrożeń.

Najpopularniejsze Książki TOC to między innymi„THE GOAL", „THE RACE", „CRITICAL CHAIN", „IT'S NOT

 

 

 

powrót do strony głównej konferencji