TOC - Dr Eliyahu M. Goldratt

Dr Eliyahu M. Goldratt (1948 - 2011)

Eli Goldratt jest naucycielem, autorem, naukowcem, filozofem i przede wszystkim myślicielem, który prowokuje innych do myślenia. Często charakteryzowany jako niekonwencjonalny, stymulujący do myślenia oraz "zabójca świętych krów", Dr Goldratt upomina swoją publiczność do przeanalizowania swoich praktyk biznesowych z nową świeżą wizją.

Dr Eliyahu M. Goldratt to izraelski fizyk, który wykorzystał naukowe podejście nauk ścisłych w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Z czasem dopracowane przez niego narzędzia znalazły zastosowanie właściwie we wszelkich obszarach funkcjonowania człowieka. Jako twórca najbardziej holistycznej filozofii zarządzania w biznesie został uznany za "guru biznesu" (magazyn Fortune) oraz „geniusza" (Business Week). Jako powszechnie uznawany myśliciel biznesu pomógł tysiącom firm nie tylko zwielokrotnić zyski, ale także stać się dosłownie wielkimi.

W 1979 roku Goldratt wprowadził narzędzie komputerowego wspomagające planowanie produkcji OPT (Optimized Production Technology). Jest to pierwsza próba istotnego udoskonalenia organizacji, które spotyka sie z bardzo dobrym odbiorem rynku. Nie będąc jednak do końca usatysfakcjonowany wynikamy szuka jeszcze lepszych rozwiązań. Tak powstają pierwsze koncepcje TOC.

Jest autorem książki "CEL" (Ang. The Goal), bestsellera wydanego w 1984 roku w ponad 5 mln. egzemplarzy, który wykorzystuje niekonwencjonalne podejście do przekazania waznych informacji biznesowych. Jest to podręcznik biznesowy napisany prozą, z historią miłosną w tle oraz z wykorzystaniem Sokratystycznych metod argumentacji. Pomysły przedstawione w CELu podkreślają założenia Teorii Ograniczęń Dr. Goldratt'a jako ogólne ramy pomagające przedsiębiorstwom w odpowiedzi na pytania:
 • Co zmienić? - Nie wszystko jest zepsute
 • Na co zmienić? - Jakie są proste i praktyczne rozwiązania
 • Jak spowodować zmianę? -  Przezwyciężenie wrodzonego oporu do zmian
W książce Goldratt zmusza czytelników do wytężonego myślenia i przełamywania kolejnych paradygmatów. Jednym z nich jest przełamanie fundamentalnych zasad rachunowości kosztowej, w miejsce której Goldratt proponuje rachunkowość prerobową (Ang. Throughput Accounting). TOC jest tu zaprezentowana jako systematyczna metoda identyfikacji i przełamywania ograniczeń firmy czy organizacji w jej rozwoju. Tu po raz pierwszy pojawia się proces ciągłego doskonalenia POOGI (Ang. Process Of OnGoing Improvement). To dzięki tej książce Teoria Ograniczeń stała się powszechnie znana w środowiskach biznesowych i akademickich.

Na temat produkcji Dr. Goldratt napisał też "PRODUCTION THE TOC WAY", samouczek dla producentów zainteresowanych  zastosowaniem technik TOC i rozpowszecnienieniem ich w ramach swoich firm. W ramach tej pozycji znalazł się też znakomity wciągający do zabawy symulator, który pozwala zrozumieć jak bardzo tradycyjny sposób zarzadzania mimo, że powszechny prowadzi do pewnej porażki.

Dr. Goldratt napisał dalszy ciąg "CELu" pod tytułem "CEL II - To nie Przypadek" (Ang. It's Not Luck). Wszystkie warstwy korporacyjnej struktury sa ujawniane w wyjątkowy sposób, podczas gdy Teoria Ograniczeń znosi kolejne powszechnie obowiązujące bezsensowne polityki i ujawnia co leży ukryte pod naszą inercją. Tu po raz pierwszy pojawiają się narzędzia myślowe (ang. Thinking Process) oraz zastosowanie TOC w sprzedaży i marketingu. Dowiadujemy się między innymi jak pokonać 6 poziomów oporu przed zmianą oraz jak zbudować ofertę nie do odrzucenia (ang. Mafia Offer).

Następna powieść Eli Goldratt'a pod tytułem "ŁAŃCUCH KRYTYCZNY" (Ang. Critical Chain), ujawnia przyczyny, dla których projekty nigdy nie kończą się ani na czas ani w ramach budżetu ani też z zachowaniem założonej specyfikacji. W oparciu o to  rozwija i tłumaczy alternatywne podejście od zarządzania projektami zarówno w środowisku jednoprojektowym jak i w środowisku wieloprojektowym. Akcja w Łancuchu Krytycznym ma miejsce na Uniwersytecie i jednocześnie odnosi się do problemów z którymi zmagają się uczelnie wyższe z dużymi ilościami studiów biznesowych (MBA), które nie dostarczają wiedzy, której oczekują przedsiębiorcy.

"NECESSARY BUT NOT SUFFICIENT" zostało wydane jesienią 2000 rok po kilku tygodniach intensywnej pracy wspólnie z Carol Ptak oraz Eli Shragenheim'em. Powieść ta ujawnia, że chociaż nowe technologie mogą być niezbędne do wdrożenia istotnych udoskonaleń, to sama technologia nie jest wystarczająca do osiągnięcia znaczących wyników. Technologie nie tworzą zmian, ale dają nam możliwość / szansę do rzeczywistych zmian. Warunkiem wystarczającym są jednak zmiany polityk rządzących organizacją.

Jedna z niedawnych książek to "WOLNOŚĆ WYBORU" (Ang. THE CHOICE) zagłębia się w korzyści wynikające z jasnego i logicznego myślenia na poziomie osobistym. Całość jest zilustowana w kilka spektakularnych casów biznesowych. Książka jest napisana w formie dialogów Eli'ego i jego błyskotliwej córki Efratt.

Jego najnowsza książka w obszarze logistyki to "ISN'T IT OBVIOUS" i została napisana napisana wspólnie z dwoma autorami scenariuszy filmowych. Dzięki temu książka zyskała niespotykaną wcześniej dynamikę i lekkość. Powieść dotyczy rodzinnego biznesu sieci handlu detalicznego i tego jak bohaterzy uczą się jak wykorzystywać metody przekonywania do zmian, zatowarowanie w oparciu o bieżącą sprzedaż oraz propozycje współpracy partnerskiej z dostawcami aby osiągnąć oszałamiające wyniki.

Dodatkowo Goldratt napisał kilka innych książek w tym między innymi: "THE RACE", "WHAT IS THIS THING CALLED TOC?", "THE HAYSTACK SYNDROME" i "LATE NIGHT DISCUSSIONS ON THE THEORY OF CONSTRAINTS". Twórca TOC był też częstym autorem tekstów do dzienników naukowych oraz czasopism biznesowych, a także zasiadał w szeregu rad redakcyjnych.

Dr Goldratt wspólnie z Eli Schragenheim i Alex Klarman ufundował pierwszy instytut promujący wiedzę o TOC nazwanego na cześć Ojca "Avraham Y. Goldratt Institute (w skróce AGI). Jest uznanym leaderem w rozwoju nowych filozofii biznesowych i systemów zarządzania. Stał się tym samym poszukiwanym edukatorem wielu z pośród największych światowych korporacji w tym między innymi, General Motors, Proctor & Gamble, AT&T, NV Philips, Boeing i Toyota.

Uzyskał Licencjat z Nauk Ścisłych na Uniwersytecie w Tel Aviv oraz Magisterium Nauk Ścisłych i Doktorat z Filozofii na Uniwersytecie Bar-Ilan. W dodatku do pionierskich prac w obszarze zarządzania biznesem oraz edukacji Goldratt jest właścicielem patentów w szeregu obszarów od urządzeń medycznych, przez nawadnianie kropelkowe do czujników temperatury.

Dr. Goldratt jest także fundatorem TOC For Education (w skrócie TOCFE), organizacji pożytku publicznego dedykowanej do  przeniesienia koncepcji i rozwiązań TOC do świata edukacji przy współpracy nauczycieli. Inną inicjatywą stworzoną przez Goldratt'a była Odyssey - czyli coroczne spotkania, gdzie osoby z otoczenia (dzieci i małżonkowie) doradców i propagatorów TOC byli edukowani w zakresie narzędzi myślowych TOC i poznawali najnowsze przemyślenia GOLDRATT'a.

Jednym z arcydzieł Goldratt'a jest ośmio częściowa seria edukacyjna "THE GOLDRATT SATELITE PROGRAM". Seria ta stanowi zdroworozsądkowe podejście do biznesu, które pokazuje jak zarządzać poszczególnymi obszarami biznesowymi tak, aby firma / organizacja działała najlepiej jako całość. Poprzez tą serię poznajemy wspólny język i zrozumienie biznesowe, które podnosi jakość podejmowanych decyzji, poprawia komunikację i stymuluje nowe rozwiązania, które przynoszą korzyści dla całej firmy.

Następnie Goldratt wspólnie ze swoim synem stworzyli materiał e-learingowy "TOC INSIGHTS". Jest to interaktywny program edukacyjny, który stanowi jedno z najlepszych ogólnych wprowadzeń do Teorii Ograniczeń w obszarach produkcji, logistyki, zarządzania projektami i rachunkowości przerobowej.

Jedna z najnowszych koncepcji Goldaratt'a to "VIABLE VISION" czyli "realna wizja". Pod tym hasłem Goldratt zakładał taki proces zmian organizacyjnych które pozwalają firmie już istniejącej w bezpieczny i systematyczny sposób osiągnąć zyski na poziomie obecnych obrotów w czasie krótszym niż 4 lata. Viable Vision służy jako skuteczna platforma do udoskonalenia zarządzania wydajnością na produkcji, w łańcuchu dostaw i dystrybucji, w zarządzaniu projektami i detalu. Viable Vision Goldratt'a to holistyczne podejście, które radykalnie podnosi tempo rozwoju firmy dążąc do stowrzenia wiecznie rozkwitającej firmy (Ang. Ever-Florishing Company).

Ostatnie lata swojego życia Goldratt poświęcił na nauczaniu i  doradzaniu a także na podróżach i przemyśleniach, które czyniły go bardziej prowokującego niż kiedykolwiek. Między innymi co roku występowal na konferencji TOCICO (Ang. Theory Of Constraints International Certification Organisation), gdzie zawsze słuchaczy zachwycał najnowszymi przełomowymi koncepcjami.

Zmarł nagle po intensywnej chorobie nowotworowej w Czerwcu 2011 roku, krótko przed kolejną konferencją TOCICO. Do ostatnich tygodni swojego życia pozostał bardzo aktywyny, gdyż chciał przekazać jak najwięcej swoim współpracownikom. W spadku pozostawił kolejną wyjątkową partię materiałów, które Lisa Scheinkopf następnie odczytała na międzynarodwej konferencji TOCICO 2011 w Nowym Yorku.

Pozostawił po sobie grupę uczniów i dobrze zintegrowane środowisko doradcze na czele, którego stoją firmy i organizacje stowrzone przez Goldratt'a lub przy jego wsparciu:

 • TOCICO - Theory Of Constraints Certification Organisation - Organizacja zrzeszająca całe środowisko doradcza, organizująca egzaminy certyfikująca, organizująca najważniejsze międzynarodowe konferencje. Kierują nią wybrani w głosowaniu czołowi specjaliści TOC na świecie.
 • TOCFE - Theory of Constraints For Education - Fundacja promująca zastosowanie narzędzi myślowych w edukacji. Z ogromnymi sukcesami kieruje nią od lat Kathy Suerken.
 • Goldratt Group - Grupa firm utworzona przez Dr Eli Goldratt w celu propagowania TOC jako głównego sposobu zarządzania organizacjami. W skład grupy wchodzą:
 • Goldratt Consulting - jest zaangażowana w rozwój, wdrażanie i ciągły rozwój procesu TOC, który prowadzi firmy do bycia "wiecznie kwitnącymi organizacjami". Firma wspiera firmy w osiąganiu spektakularnych wyników  wg TOC poprzez wdrożeń "Viable Vision".
 • Goldratt Schools - dostarcza edukację i szkolenia potrzebne w rozwoju doradców, szkoleniowców i edukatorów jak również wewnętrznych agentów zmian wg TOC.
 • Goldratt's Marketing Group - Oferuje produkty szerokiej publice do nauki i zastosowania TOC, w tym książki, nagrania video, produkty e-learningowe. Firma zarządza też toc.tv a także utrzymuje bank referencji TOC. Dostarcza  wszystkie materiały edukacyjne potrzebne przy wdrożeniu "Viable Vision". Tu najtaniej kupisz dowolną książkę lub materiał z obszaru TOC (niestety nie dotyczy Polskich tłumaczeń książek TOC).
 • Goldratt Research Labs rozwija, stosuje i rozpowszechnia nową wiedzę TOC poprzez partnerstwa WIN-WIN-WIN we współpracy z wiodącymi organizacjami dla których rozwiąznie generyczne TOC  istnieje lub też które można stworzyć poprez modyfikację któregoś ze standardowych rozwiązań TOC (takich jak Łańcuch krytyczny, Weberl Buffor Lina,  Uzupełnianie TOC, itd.). Jest twórcą znakomitej aplikacji do planowania i zarządzania rozbudowanymi projektami zmian w oparciu o Drzewo Strategii i Taktyki.
 • Inherent Simplicity stworzyła i wciąż rozwija najlepsze dostępne obecnie rozwiązanie SYMPHONY do zarządzania łańcuchem dostaw od dostawcy, przez produkcję aż do dystrybucji.

 


MYŚLI GOLDRATT'A

Eli Goldratt jest autorem licznych myśli i cytatów:

„Uśmiecham się i zaczynam liczyć na palcach:
Raz, ludzie są dobrzy
Dwa, każdy konflikt może być usunięty
Trzy, każda sytuacja, nieważne jak na pierwszy rzut oka złożona, jest niezwykle prosta
Cztery, każdy stan może być istotnie ulepszony i nawet niebo nie jest tu ograniczeniem
Pięć, każdy człowiek może osiągnąć pełnię życia
Sześć, rozwiązanie korzystne dla wszystkich zawsze istnieje
Mam wyliczać dalej?..."
Dr. Eliyahu M. Goldratt, The Choice (Wolność wyboru)

"Prawo Paretto dotyczy środowisk zmiennych niezależnych
Dla środowisk zmiennych współzależnych prawdziwe jest powiedzenie, że
0,1% przyczyn odpowiada za 99,9% efektów"
Dr. Eliyahu M. Goldratt

"Jeżeli zanurkujemy wystarczająco głęboko
to znajdziemy bardzo niewiele elementów u podstawy -
przyczyny bazowe, które poprzez powiązania
przyczynowo-skutkowe rządzą całym systemem.
Efektem systematycznego używania pytania 'Dlaczego?'
nie jest ogromna złożoność,
lecz raczej wspaniała prostota."
Dr. Eliyahu M. Goldratt, The Choice (Wolność wyboru)

"Powiedz mi jak mnie zmierzysz
to powiem ci jak się zachowam."
"Mierz mnie w sposób nielogiczny,
to kto wie jak się zachowam."
Dr. Eliyahu M. Goldratt

"Uwaga Kadry Menadżerskiej jest OGRANICZENIEM każdej organizacji"
Dr. Eliyahu M. Goldratt

"Even the sky is not the limit"
Dr. Eliyahu M. Goldratt


ARTYKUŁY GOLDRATT'A

Eli Goldratt jest autorem licznych artykułów:


KSIĄŻKI GOLDRATT'A

Eli Goldratt jest autorem licznych książek businessowych:

 • „The Goal: A Process of Ongoing Improvement", Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox(1984) „Cel I - Doskonałość w Produkcji" (Polskie tłumaczenie) Wydana w ponad 5 mln egzemplarzy na całym świecie. Wprowadza podstawy Teorii Ograniczeń, w tym proces ciągłego doskonalenia (POOGI), zarządzanie produkcją (DBR) oraz innowacyjne podejście do finansów (Throughput Accounting).
 • „The Race", Eliyahu M. Goldratt and Robert E. Fox (1986)
 • „Essays On The Theory of Constraints", Eliyahu M. Goldratt (1990)
 • „What is that hing called THEORY OF CONSTRAINTS and how should it be implemented?", Eliyahu M. Goldratt (1990)
 • „The Haystack Syndrome: Sifting Information Out of the Data Ocean.", Eliyahu M. Goldratt (1990)
 • „Late Night Discussions on the Theory of Constraints", Eliyahu M. Goldratt (1992)
 • „It's Not Luck", Eliyahu M. Goldratt (1994) „Cel II - To nie przypadek" (Polskie tłumaczenie) Zastosowanie Teorii Ograniczeń w sprzedaży i marketingu
 • „Critical Chain", Eliyahu M. Goldratt (1997) „Łańcuch Krytyczny" (Polskie tłumaczenie) Zastosowanie Teorii Ograniczeń w zarządzaniu projektami i prezentacja tzw. Łańcucha Krytycznego
 • „Necessary But Not Sufficient",
 • Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Carol A. Ptak (2000) Zastosowanie Teorii Ograniczeń do wykorzystaniu aplikacji typu Enterprise resource planning (ERP)
 • "The Choice", Eliyahu M. Goldratt (2008)
 • "Isn't it Obvious", Eliyahu M. Goldratt (2009)

 


 

Z wykorzystaniem wstępu do książki "TOC for Production Management" o Eli Goldratt (strony 3-6) wydanej przez Goldratt Schools w 2010 roku.

Podziękowania dla Daniela Urbana, Prezesa Zarządu firmy SENTE SYSTEMY INFORMATYCZNE za korektę tekstu.